top of page

Tý Bối6688

Kim cương hoàn trả mỗi ngày

1.Tặng ngay 800 kim cương cho người giới thiệu.
2.Người được giới thiệu phải đăng ký bằng liên kết

giới thiệu của người Giới thiệu
3.Người được giới thiệu và người giới thiệu

đều có lịch sử nạp tiền.
4.Người được giới thiệu chỉ được mặc định

duy nhất 1 mã giới thiệu
5. Sau khi đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động

phát thưởng vào 02:00 ngày hôm sau    

tyboi6688_invite_friends_bonus.jpg
leaderboard_img_level_normal.png

đăng ký liên kết SĐT nhận ngay 50k
+
nạp lần đầu tiên thưởng 100% giá trị nạp
+
tặng 20% giá trị nạp những lần sau
+
mời bạn bè tham gia có cơ hội nhận 18k

leaderboard_img_netwin_normal.png
mission_img_reward_normal.png
TyBoi6688_Mascot-02.png
tyboi6688_qrcode.png
tyboi6688_diamond_point.png
tyboi6688_fishing.png
shutterstock_1918993877 [Converted]-02.png
tyboi6688_android.png
bottom of page